Drupal multisite install verhuizen naar localhost (OS X en MAMP)

Multisite

Een Drupal website overzetten van de ene hosting provider naar de andere is geen gemakkelijke klus. Een multisite website overzetten naar de localhost heeft enkele extra lagen complexiteit in zich. Daarom een korte tutorial met een beschrijving van het proces. Omgeving: OS X Mavericks i.c.m. MAMP.

Log in op je website en installeer de Backup and Migrate module. Download je database naar een locatie op de lokale schijf. Backup and Migrate werkt bij mij steeds beter dan het manueel exporteren van de database.

Benader je website met FTP. (De FTP inloggegevens ontvang je normaal via je provider.) Zet alle bestanden over behalve de /sites map. Van de sites map zet je alleen de mappen /all en /mijnwebsite.be over.

Laat settings.php, te vinden onder /sites/mijnwebsite.be zoveel mogelijk ongewijzigd maar probeer je lokale omgeving naar de live omgeving aan te passen. Dit wil zeggen dat je de database 1-op-1 overneemt en de user uit settings.php overneemt bij de users van phpmyadmin (uiteraard met de benodigde rechten).

Ga naar httpd.conf onder /Applications/MAMP/conf/apache en zoek naar 'Virtual Hosts'. Zorg ervoor dat de Virtual Hosts benaderbaar zijn door volgende include te uncommenten:

# Virtual hosts
Include /Applications/MAMP/conf/apache/extra/httpd-vhosts.conf

Ga naar het vhosts bestand onder /Applications/MAMP/conf/apache/extra/httpd-vhosts.conf en wijzig de poort van de NameVirtualHost van 80 naar 8888. Je kan steeds kijken bij de Voorkeuren van MAMP wat de precieze poort is.

NameVirtualHost *:8888

Voeg de vhost local.mijnwebsite.be toe onder hetzelfde httpd-vhosts.conf Apache bestand. Onderstaand een voorbeeld van een configuratie aangepast aan de standaard MAMP-poort 8888 (de ErrorLog en CustomLog regels zijn eerder bijkomstig):

<VirtualHost *:8888>
	ServerAdmin webmaster@local.mijnwebsite.be
	DocumentRoot "/Applications/MAMP/htdocs/mijnwebsite"
	ServerName local.mijnwebsite.be
	ErrorLog "logs/local.mijnwebsite.be-error_log"
	CustomLog "logs/local.mijnwebsite.be-access_log" common
</VirtualHost>

Let op! Het is in deze configuratie belangrijk dat we ook de gewone localhost toevoegen aan httpd-vhosts.conf. Deze moet gekoppeld worden aan de root, ofte htdocs. Dit ziet er zo uit:

<VirtualHost *:8888>
	DocumentRoot "/Applications/MAMP/htdocs"
	ServerName localhost
</VirtualHost>

Pas het hosts bestand van het OS aan. Bij Mac OS X staat dit onder /private/etc/hosts. Voeg volgende code toe onderaan het bestand (en sla het op):

127.0.0.1 local.mijnwebsite.be

Voeg reactie toe

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.